Saturday, December 16, 2006

Thư giãn: Lời khuyên cho nam giới

Xì-trét quá nên lông bông thư giãn một chút. Và đây là một phát hiện:

Nam giới, nhất là nam thanh niên, không nên uống sữa tươi đóng hộp. Lý do là tất cả sữa tươi đóng hộp đều là sữa tiệt trùng! :D

No comments: