Saturday, February 23, 2008

Analyzing Nessus HTML report with Excel

Nessus, công cụ scan lỗ hổng nguồn mở - là lựa chọn ưa thích của dân admin cũng như auditor. Nessus được dùng để scan mạng nhằm phát hiện các host có thể bị "đánh thủng" trong mạng, một cách thường xuyên hoặc dùng khi audit. Nessus report kết quả ra nhiều kiểu định dạng khác nhau (NBE, HTML, XML), tuy nhiên report chi tiết này không mấy thích hợp với ... các sếp. Một chút xử lý trên HTML report của Nessus sau đó đưa vào Excel với Pivot Table ta sẽ có một bản report tóm tắt "ấn tượng".
  • Xử lý HTML report để lọc ra phần chi tiết các kết quả scan
  • Import dữ liệu vào Excel
  • Tạo Pivot Table Report, kết quả sẽ như hình dưới

Kết quả của Pivot Table report cũng giúp ích nhiều cho việc vá các lỗ hổng, chỉ cần double-click vào một ô kết quả một sheet mới sẽ tự động được tạo với tất cả thông tin chi tiết. DataPilot của OpenOffice Calc có thể làm được Pivot table report nhưng không có "chiêu" double-click lợi hại này của Excel.

No comments: