Monday, September 21, 2009

Sapheads HackJam CTF result

Sapheads HackJam CTF mới diến ra cuối tuần qua, kết quả team CLGT (nhóm vnSecurity) của Vietnam đã về nhất. Sapheads đã tổ chức cuộc thi online khá thành công, danh sách 10 team đứng đầu cho thấy tính "quốc tế" của cuộc thi :):

1 CLGT (Vietnam)
2 ENOFLAG (Germany)
3 PlaidParliamentOfPwning (US)
4 nibbles (France)
5 sqrt0 (Korea)
6 TeamDiscoveryChannel (US)
7 lulz (England)
8 TheSeXMan (Korea)
9 haxistan (Germany)
10 rs (Spain)


Năm nay là năm “sốt” CTF, từ đầu năm 2009 team đã tham gia: Codegate 2009 Prequal, DefCon 17 prequal, ISEC 2009 Prequal & Final, HackJam 1 và đầu tháng 10 tới sẽ là HITB CFT.

No comments: