Sunday, October 09, 2005

Unison: Đồng bộ dữ liệu giữa desktop với laptop

Nếu bạn có 2 máy tính: một máy để bàn làm việc ở văn phòng và một máy xách tay để đi công tác (giả sử vậy cho nó ..."rồ", chứ thực ra cả hai cái máy của tôi đều để ở nhà), theo lẽ tự nhiên bạn sẽ muốn thư mục làm việc trên hai máy đó y chang nhau. Có nhiều cách và phần mềm phục vụ mục đích đó. Thêm nữa, nếu bạn chạy song song cả Windows và Linux trên 2 máy, bạn sẽ muốn có một phần mềm chạy được trên cả hai hệ điều hành với một giao diện cho tiện. Một trong những phần mềm đó là Unison.

Unison là công cụ đồng bộ file cho Unix và Windows. Nó cho phép hai bản sao của một tập các file và thư mục được lưu trên các máy khác nhau (hoặc các đĩa cứng khác nhau trên cùng một máy), được thay đổi tách biệt, sau đó cập nhật bằng cách truyền sự thay đổi trên mỗi bản sao cho bản sao kia (trích giới thiệu trên website của Unison). Đại khái, Unison cho phép bạn đồng bộ nội dung hai thư mục theo cả hai chiều một cách đơn giản nhất. Hỗ trợ giao diện đồ họa GTK và truyền file qua SSH, giờ đây bạn thể đồng bộ dữ liệu của mình từ Linux sang Windows bằng vài thao tác click chuột. Bản đóng gói có sẵn cho cả Linux và Windows có thể tải xuống ở đây và chạy ngay không cần cài đặt. Unison cũng có thể dùng để đồng bộ dữ liệu trên máy tính với đĩa cứng USB để mang đi vác về.

2 comments:

chairuou said...

đáng tiếc là anh chú lại có 3 cái, 1 ở nhà, 1 ở công ty, 1 xách đi công tác thật ;). Nice tool!

Anonymous said...

DeltaCopy, GUI frontend dung cho rsync cung kha' la('m.