Thursday, September 22, 2005

Giải pháp từ điển với Stardict

Lâu nay tôi vẫn dùng Kdict trên Linux desktop của mình và LacViet MTD trên Windows. Sở dĩ tôi thích dùng Kdict là vì nó có thể tìm trong nhiều bộ từ điển một lúc, wordnet, web1913, hay foldoc có thể bù vào phần từ vựng còn thiếu của anhviet.

Sau khi đọc thread này trên VNOSS tôi quyết định thử stardict trên … Windows trước. Thử tiếp trên Linux, kết quả ngoài sự mong đợi: tìm từ trong nhiều bộ từ điển, trong cửa sổ giải nghĩa có thể click để tra tiếp từ bằng chuột giữa (middle-click), tra từ nhanh với copy-and-see ;). Tra một từ theo chuỗi nghĩa Anh-Việt Việt-Việt hoặc Việt-Anh Anh-Anh thật dễ dàng với stardict. Giờ đây, có thể yên tâm với bộ từ điển trên cả Linux và Windows.

Dữ liệu từ điển có thể tải xuống từ: http://james.dyndns.ws/pub/Dictionary/StarDict-James/ cho các từ điển Anh-Pháp-Nga-Đức-Việt và http://sourceforge.net/projects/cctv cho các từ điển Wordnet-Foldoc. Chỉ cần bung các file dữ liệu này vào “/usr/share/stardic/dic” hoặc “~/.stardict/dic” trên Linux, hay “Program Files\Stardict\dic” trên Windows.

Mẹo sử dụng với Windows: để tra từ nhanh dạng Scan, chọn từ cần tra, Ctrl+C để copy sau đó nhấn phím Scan (Shift, Alt, Ctrl) (vì thế nên mới gọi là copy-and-see ;))

Stardict giờ là sự lựa chọn số một của tôi cho từ điển.

No comments: