Thursday, September 08, 2005

Edit legacy Visio drawing on Linux: any solution?

Cần phải chỉnh sửa lại mấy cái tài liệu người khác làm bằng MS Word (có biểu đồ vẽ bằng MS Visio 2003) trên Linux. OpenOfice 2.0 tuy có hơi trục trặc với file tạo từ MS Word với heading, paragraph, bullet, … nhưng nói chung có thể “dàn xếp được”. Kẹt một cái hình vẽ bằng Visio thì không có cách nào sửa lại được. Thử bằng cách dùng Visio lưu lại dưới dạng SVG rồi mở bằng Dia nhưng không thành công, Dia chỉ hiện mỗi background trắng xoá. (Dia thậm chí không không thể mở lại đúng file SVG mà nó export ra, chỉ với một hình đơn giản!).

Theo lời khuyên của mrchuoi, thử lưu lại dưới dạng XML (.vdx) rồi dùng vdxtosvg để chuyển sang dạng SVG, hy vọng sẽ mở được với Dia. Rất tiếc là Visio 2003 lưu file XML theo stylesheet kiểu gì đó mà mà vdxtosvg không thể hiểu được. Kết quả: thất bại hoàn toàn, đành phải ngậm ngùi vẽ lại trong OpenOffice. Còn có giải pháp nào khác khả thi không?

No comments: