Wednesday, November 16, 2005

Máy ảo: Qemu xứng đáng thay thế VMWare Workstation?

Ảo hoá không chỉ là một xu hướng, nó còn là giải pháp hữu hiệu, tiết kiệm. Từ trước đến nay tôi vẫn quen dùng VMWare Workstation (!?) như là sự lựa chọn số một cho máy ảo bởi nó ... quá xịn! VMWare cũng mới cung cấp một phiên bản miễn phí VMWare Player khiến nó càng là một đối thủ nặng ký với các phần mềm cạnh tranh khác. Làm việc ngày càng nhiều với máy ảo Linux, điều tôi cần chủ yếu chỉ là thao tác từ xa qua mạng ảo, VMWare dường như ... thừa năng lực. Tôi đã tìm ra một giải pháp khác hoàn toàn free có thể thay thế được cho VMWare trên máy của mình, đó là Qemu.

Qemu khá gọn nhẹ, chạy nhanh - đặc biệt với kqemu (không open source). Một điểm khiến Qemu ngon lành hơn những phần mềm ảo hoá open source khác là: dòng lệnh đơn giản (có một số giao diện đồ hoạ như qemu-launcher, kqemu, QGui, QEMU Manager) và hỗ trợ cả Windows. Qemu cũng cho phép thiết lập mạng ảo dạng Bridge/NAT/Host only như với VMWare, tuy nhiên không ... có sẵn, cần một chút tay chân. Để thiết lập mạng ảo dạng Bridge/NAT ttrên Linux host tốt nhất là dùng VDE + Tun/Tap + bridge-utils. VDE (virtual distributed ethernet) đặc biệt hay là có thể nối nhiều switch ảo trên nhiều máy khác nhau qua ssh, cho phép lập một mạng riêng các máy ảo trên nhiều máy host. Hy vọng sau này sẽ có một GUI cho Qemu hỗ trợ thiết lập mạng ảo dễ dàng. Qemu cũng hỗ trợ cơ chế tương tự suspend/restore của VMWare qua savevm/loadvm, có cả snapshot và ổ đĩa ảo có kích thước tăng dần thay vì cấp phát một lần.

Chưa có thời gian để thử nghiệm ảo hoá các thiết bị ngoại vi trên Qemu như vga, video, sound, usb, wireless,... nhưng hiện tại tôi có thể hài lòng xem Qemu là một thay thế xứng đáng cho VMWare.

Qemu + LiveCD có thể là cách dễ nhất để đưa Linux đến giảng đường!

2 comments:

Anonymous said...

It isn't hard at all to start making money online in the undercover world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat world[/URL], It's not a big surprise if you haven’t heard of it before. Blackhat marketing uses little-known or not-so-known ways to build an income online.

Anonymous said...

[url=http://www.casino-online.gd]online casino[/url], also known as accepted casinos or Internet casinos, are online versions of performance ("buddy and mortar") casinos. Online casinos dissemble someone procure gamblers to extemporize and wager on casino games from start to waste the Internet.
Online casinos habitually submit on the peddle odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos contend higher payback percentages against repute railroad carriage games, and some stress on upon known payout proportion audits on their websites. Assuming that the online casino is using an aptly programmed unsystematic sundry generator, gaming-table games like blackjack inquire of foreordained as a replacement for an established congress edge. The payout hint business of these games are established at closest the rules of the game.
Unmistakeable online casinos writing on the wall on stock or become unmistakeable their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Intercontinental Imposture Technology and CryptoLogic Inc.