Sunday, August 13, 2006

Visual SourceSafe to Subversion migration - part 1

Chuyển sang sử dụng OSS để giảm chi phí bản quyền, Subversion được lựa chọn là SCM chuẩn để thay thế cho Visual SourceSafe. Người dùng yêu cầu data phải được "di dời" (migrate) hoàn toàn từ VSS sang SVN, giữ được toàn bộ history. Yêu cầu hoàn toàn chính đáng nhưng lại gây đau khổ cho nhóm phụ trách "di dời".

Công cụ để migrate ngó qua ngó lại cũng chỉ có vss2svn là tốt nhất. vss2svn làm việc rất tốt với các VSS database "sạch", nguyên vẹn (không có file data nào bị hư hỏng). Nhưng với database có file data bị hỏng, quá trình load ngược vào SVN repository hầu như chắc chắn sẽ bị lỗi. Nếu lỗi xảy ra ở các revision "xa xưa" thì cơ hội để sửa được càng ... xa vời. Hiện có một VSS database 2GB với 4600 revision load được một nửa thì bị lỗi. Chẳng lẽ bó tay sao?

No comments: