Sunday, October 22, 2006

Dùng VNC cho online confrence, training nội bộ

Với các công ty đa quốc gia việc sử dụng dịch vụ online conference, training như WebEx, MeetMe, Centra không có gì xa lạ. Nhưng theo đánh giá của cá nhân, ở Việt Nam hình thức đó vẫn còn khá ... xa lạ đối với các công ty trong nước. Cứ họp là phải tập hợp lại hoặc dùng cầu truyền hình (trình diễn là chính), học từ xa là ... xem video quay sẵn. Không được "hoành tráng" như các service nói trên, nhưng chỉ với VNC + điện thoại là đã có thể triển khai được chuyện online conference, training cho nội bộ công ty.

Công ty có vài chi nhánh rải rác trong thành phố, mỗi lần có training là phải chạy về một nơi (có phòng rộng đủ cho hàng trăm người) trong khi ở mỗi nơi đều có phòng họp. Thay vì như thế có thể tổ chức training/conference theo nhóm nhỏ, các nhóm kết nối với nhau qua mạng điện thoại nội bộ cho phần thoại (conference bridge), phần hình ảnh trình bày được chia sẻ qua VNC. Cách này có mấy lợi điểm:
  • Tiết kiệm được thời gian di chuyển của nhân viên
  • Tiết kiệm thời gian ... đợi cho đủ người
  • Thuận tiện, cá nhân có thể ngồi tại chỗ làm việc để theo dõi
  • Cho phép số lượng lớn người tham gia
  • Có thể thu lại được để xem offline
  • Thích hợp với các loại hình training không bắt buộc, demo, conference/meeting
Tất nhiên cách làm này cũng có những nhược điểm:
  • Không áp dụng được với training bắt buộc (có điểm danh), thi tại chỗ và workshop
  • Tương tác người nghe và người trình bày thấp
  • Phụ thuộc hạ tầng mạng và điện thoại
  • Tốc độ hình ảnh có thể chậm khi có nhiều người kết nối (nhược điểm của VNC)
Thực tế cho thấy sử dụng online training để hướng dẫn sử dụng các phần mềm hoặc demo sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với dùng slide và projector truyền thống vì slide không thể chuyển tải hết các chi tiết hoặc quá nhỏ để theo dõi.

No comments: