Sunday, October 22, 2006

KeyJnote - để presentation bớt nhàm chán

Tình cờ chộp được KeyJnote trên #vietlug@freenode, đem về thử áp dụng ngay vào bài giảng thấy cũng bớt nhàm được tí. Muốn nhấn mạnh mục nào đó trên slide chỉ cần dùng chuột vẽ khung chữ nhật lên mục đó, phần còn lại của slide sẽ tự động mờ đi, hoặc dùng "đèn pin" để hướng sự chú ý của người nghe vào phần nào đó trên slide. Nhấn Tab sẽ liệt kê tất cả các slide để có thể nhảy đến slide bất kỳ. Đơn giản mà hiệu quả!

No comments: